Ljubeta Labović: Ruže svete Venerande
Dragana Tripković: Tri pjesme
Svetlana Kalezić Radonjić: More
Vojo Šindolić: Pjesme s putovanja i iz mirovanja
Marija Krivokapić: Iz foto albuma
Dijana Matković: Povratak
Đorđe Šćepović: Kopači grobova
Almir Zalihić: Dvadeset godina nakon rata

IZBOR IZ SAVREMENE MAKEDONSKE POEZIJE

Jovica Ivanovski: Mir i stil
Đoko Zdraveski: Čekaonica
Elizabeta Bakovska: Narode makedonski, kakve su ti ideje
Igor Isakovski: Cvetovi što mirišu na kožu
Ilina Jakimovska: Jezik
Julijana Veličkovska: Komuna Kapištec
Lidija Dimkovska: Chopinovo srce
Nikola Madžirov: Odvojen
Nikolinа Andovа Šopovа: Poveži tačkice
Тihomir Jančovski: Sve nas može srušiti
Vladimir Martinovski: Muzej soli
Marta Markoska: Život je kao čaj

Marija Karaklajić: Kuća s tri ruke
Margaret Krajdel: Jednostavno objašnjenje. Abeceda snova.
Šeli Oria: Bip
Raša Kajat: Budući da smo na drugom mestu sada
Marta Karnicero: Nebo prema Guglu
Karen Vokman: Poetički stav
Robert Proser: Fantom
Borislav Jovanović: Matrijahat
Dragana Kršenković Brković: Linija razdvajanja
Nedim Mušović: Šekspirsko pitanje
Dragana Kršenković Brković: Duboki trag u bibliotekarstvu
Tomislav Marković: Usiljeni marš opštenarodne poetike
Sofija Kalezić: Motivi istopolnih veza u romanima savremenih crnogorskih autorki
Pavle Goranović: Svevremeni Ali Binak i pjesme Opravdanja
Slobodan Vukićević: Goranovićevo obraćanje vremenu
Goran Radojičić: Tragovi Trideset devetog maja
Dragana Tripković: Sretan je onaj ko je obavio putovanje
Gordana Janjušević-Leković: Analiza romana „Narcizam smrti“ Svetozara Savića
Jelena Jovanović-Nikolić: Prikaz knjige „Pijanisti i muzička misao“

Podijeli.

Komentari su suspendovani.