Forum Balkanskih pisaca

Osnivačka sjednica Foruma balkasnkih pisaca (Southeast European Writers Association – Forum of Balkan Writers) biće održana u Sofiji, u Bugarskoj…

Izdavaštvo