Izlistavanje: Regionalna saradnja, festivali, tribine i književne večeri

Autori

Pripovijedajući o nekoliko generacija ljudi, uvodeći nas u njihove živote obilježene ljubavima i prevarama, bezuvjetnom…