Konkurs za rezidencijalni boravak književnih prevodilaca – Translation in Motion Programme

Udruženje prevodilačkih rezidencija Translation in Motion otvara poziv za prijavu na konkurs za rezidencijalni boravak književnih prevodilaca iz zemalja članica EU koji se bave prevodilaštvom sa crnogorskoga jezika na neki od jezika zemalja članica EU.

Rok za prijavu: 20. januar 2023.
Dužina trajanja rezidencije: jedan mjesec (rezidencije je moguće realizovati najkasnije do jula 2023. godine)
Mjesto održanja rezidencije: Cetinje (Crna Gora)
Konkurs je otvoren za:  2 rezidencijalna boravka

Translation in Motion je program čiji je cilj intenziviranje protoka književnoga prevodilaštva u savremenoj Evropi, s posebnim akcentom na prevodilačku razmjenu između zemalja zapadnog Balkana i država članica EU.

Prepoznajući djelatnost književnih prevodilaca kao značajnih ambasadora kulturnog dijaloga, ovaj program pruža međunarodnu mobilnost i profesionalni razvoj odabranim kandidatima.

Rezidencije u okviru ovog programa prevodiocima nude vrijeme za fokusirani kreativni rad na projektu književnoga prevođenja, priliku za istraživanje i boravak u jezčkoj sredini u kojoj je odabrano književno djelo nastalo, i povećanje vidljivosti svojega djelovanja putem predstavljanja svog rada publici i umrežavanja s lokalnim književnim sektorom.

Osnovne odredbe

Organizacija domaćin rezidencije je OKF Cetinje. 
Kandidati mogu biti državljani bilo koje zemlje članice EU.

Opšti uslovi

Tokom boravka, očekuje se da prevodilac intenzivno radi na projektu književnog prevođenja sa kojim se prijavio za program, da učestvuje u događajima i aktivnostima organizacije domaćina i da se poveže sa kolegama u Crnoj Gori.
Organizacija domaćin nudi besplatan rezidencijalni smještaj, putne troškove i mjesečnu stipendiju koja pokriva životne troškove u toku rezidencijalnog boravka.

Način prijave i odabir

Prijave na konkurs mogu se predati najkasnije do 20. januara 2023. godine.
Kandidati se pozivaju da u okviru svojih prijava dostave radne biografije (CV) i motivaciono pismo u kojem će obrazložiti razloge za prijavu, uključujući i kratki opis planiranog projekta književnog prevođenja.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na sljedeći mejl: okf@t-com.me, s naznakom za “Translation in Motion”.
Odabir kandidata izvršiće Upravljački odbor udruženja Translation in motion, a rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 9. februara 2023. godine.
Projekat Translation in Motion (1/2/21-31/8/23) sufinansira program Kreativna Evropa Evropske unije.

 


Call for applications – Translation in Motion residencies

The Translation in Motion consortium of translation residencies invites applications by literary translators working for translators from EU member countries translating from Montenegrin into languages of the EU member countries.

Application deadline: Friday 20th January 2023.
Duration of residence: one month (which should be realized in the proposed period no later than July 2023)
Venue: Cetinje (Montenegro)

The call is open for 2 residential stays

Translation in Motion is a program that aims to enrich and intensify the flow of translated literature in contemporary Europe, specifically between Western Balkans countries and EU member states. 

Recognizing that literary translators are influential and driven ambassadors of cultural dialogue, this program will provide international mobility and professional development. The residencies offer translators time for focused creative work on a literary translation project, the opportunity to immerse themselves in the source language of their translation and carry out research, and to raise their visibility by networking with the local literary sector and presenting their work to local audiences.

Eligibility

OKF Cetinje offers the residence as a host organization. Eligible translators can be citizens of any EU country.

General conditions

During the residency, the translator is expected to work intensively on the literary translation project with which he/she applied for the program, participate in events or activities of the host organization, and network with colleagues in Montenegro. 

The host organization offers free accommodation in the residency center, a travel grant, and a monthly fellowship to cover living expenses.

Please see the RECIT website for details of the Translation in Motion project. 

Application & Selection

Applications for residency stays must be submitted no later than January 20, 2023.

Candidates are invited to send a letter of interest outlining their reasons for applying for the residency, a description of their literary translation project, and a CV to the following email address: okf@t-com.me. The application should be marked as “Translation in Motion”

The Steering Committee of the Translation in Motion consortium will select, with results announced by February 9, 2023.

The Translation in Motion project (1/2/21-31/8/23) is co-funded by the Creative Europe program of the European Union.

Podijeli.

Komentari su suspendovani.