Radomir D. Mitrić: Kino Mediteran
Slobodan Vojičić: Priča o opančaru i trgovcu cipelama
Milovan Radojević: Slana kafa
Danilo Lompar: Ljubav (i) poslije saznanja o svijetu
Olja Novaković: Paganka
Ivan Domančić: Postapokalipsa
Jasna Šamić: U Londonu vidjela si
Melida Travančić: Obredi
Nikola Šimić Tonin: Jeleni iz sna

O DJELU HUSEINA BAŠIĆA

Husein Bašić: Mutna zvijezda
Rajko Cerović: Planetarni usud Bošnjaštva
Hasnija Muratagić-Tuna: Kontrastiranje kao stilska dominanta u Smrti duše Huseina Bašića
Pavle Goranović: O ciklusu romana „Zamjene“ Huseina Bašića
Andrej Nikolaidis: O istorijskom i istinitom u „Zamjenama“ Huseina Bašića
Ethem Mandić: Pjesme – Vizije
Zuvdija Hodžić: O prošlosti – za budućnost
Adnan Čirgić: Orijentalizmi u romanu Crnoturci Huseina Bašića

Arvis Viguls: Izabrane pjesme
Bob Dylan: Zvona slobode
Luiz Erdrik: Šal
Danijel Jurjev: Šest pesama
Slobodan Vukićević: Mirko Banjević – pjesnik vremena
Marko Vešović: Krv mu kola kao iz fontane
Milan Marković: Umjetnost rođena kao jeka Božjega smijeha
Emina Selimović: Trenutak zbivanja u razdoblju vremena
Sofija Kalezić-Đuričković: Janko Brajović i Crna Gora
Nora Scholz: „Imaginary Homelands“?
Goran Radojičić: O Centru mog svijeta Obrada Nenezića
Hadžem Hajdarević: Dvadeset osam godina od prvog do drugog dolaska u Fojnicu
Aleksandar Radoman: O fašizmu i drugim demonima;

Podijeli.

Komentari su suspendovani.