Milorad Popović: Agnostik i nebo,
Miroslav Mićanović: Neposlano. Poslano,
Vesna Radović: Gitara Danila Kiša,
Faruk Šehić: Greta,

JOSIP MLAKIĆ: EVANĐELJE PO BARABI

Lena Ruth Stefanović: Putnici,
Svetozar Savić: Barski solilokvij,
Nenad Rizvanović: Valceri iz Translajtanije,
Olivera Knežević: Ples u Vremenu,
Nadija Rebronja: Chat dijalozi,
Enes Halilović: Mečka,
Ivan Vazov: Oslobođenje,
José F. A. Oliver: Pogled na Vltavu ili “iveri zbilje” prvih časova,
Andrea Štift-Laube: Bure s vinom,
Marijan Fejtful: „Wild horses wouldn’t drag me away”…,
Pavle Goranović: Jezik i zemlja, pjesnik i grad: jedinstveni Kismet,
Prosper Mérimée: Gusle,
Nedim Mušović: Homersko pitanje,
Jasna Šamić: Andrić u Parizu,
Aleksandra Nikčević-Batrićević: Kembridžov priručnik za pisanje žena u doba romantizma,
Džulijana Spar: Poetički stav,
Zoran Koprivica: Iskušavanje đavola,
Sofija Kalezić: Dokumentarnobiografska proza Lidije Vukčević,
Miljenko Jergović: Grob Vuka Krnjevića,
Milorad Popović: Borba za Njegoševo nasljeđe

Podijeli.

Komentari su suspendovani.