Prelistavanje: Autori

Autori

Tanja Bakić: Poezija

NADIR – pjesme – „Tanja Bakić na ubedljiv način reafirmiše lirski izraz, poslednjih decenija potisnut…

1 38 39 40 41 42 47