Ethem Mandić: Pjesma,
Bogić Rakočević: Ćerka profesora Reljića,
Sande Dodevski: Vezena maramica,
Euridika Kišova: Realije,
Drago Štambuk: Zefir,
Bojan Krivokapić: Violeta i mornari na polici,
Marina Šur Puhlovski: Ja sam saboter koji se pretvara da se trudi,
Vlado Vurušić: Kiše dublinske,

ŽENE – TIJELA – PROSTORI,
Jelena Gošović-Perović: Miraz, Jovanka Vukanović: Slušalica nije bila prazna, Melanija Bulatović: Rog, Adrijana Gvozdenović: The Drugon City, Sonja Ražnatović: Jana samo privremeno nastanjena u bloku 9, Anja Jovanović: Žene puta tijela puta prostori, Tanja Sekulić: Rolex, Vela Tešović: Kazaljka, Aleksandra Milić: Miris žene,

Ridvan Dibra: Mojsijeve rane,
Ejmi Blum: Srebrna voda,
Novak Kilibarda: Dramski iskaz memoara Anta Dakovića,
Vladimir Jovanović: Kralj Nikola I u ogledalu austrijske karikature. Primjeri iz neđeljnika „Die Muskete“ (1908 1916),
Petar Penda: Theoria, poiesis, praxis,
Rajko Cerović: Sjaj i bijeda tajnih službi,
Milorad Popović: Majstor forme i stila

Podijeli.

Komentari su suspendovani.