Faruk Šehić: Ženska strana rata
Milo Masoničić: Kraj smjene
Ivana Vujović: Digitalni časovnik
Barbara Delać: Gdje smo ovo, pričaj mi
Dušanka Lojpur: Nestajanja
Obrad Pavlović: Flagellum dei
Olga Gojnić: Lobotomija
Poezija mladih nikšićkih pjesnika
Svetozar Savić: Apartman
Nadija Rebronja: Piano, mape na koži
Snježana Vračar Mihelač: Njih dvanaest

BEI DAO: IZABRANE PJESME (1972–2019)

Marlen Šahinger: Mrtve duše
Ursula Vigele: Lom. Komadi
Nikola Šimić Tonin: Lažljivi Mustafa?
Višnja Grabovac: Putovanje do tamnoga srca Indije
Nedim Mušović: Pojam glume u epskom teatru Bertolta Brechta
Merima Omeragić: Crnogorska neprirodna spolna selekcija fetusa na razmeđu abortivnog prava i manipulacije tim pravom
Borislav Jovanović: Motivaciono pismo literature
Aleksandar Radoman: Knjiga iz minuloga v(ij)eka
Novica Vujović: O prvorazrednoj knjizi Aleksandra Radomana
Almir Imširević: Pozorište je virus. Približite mu se!
Ethem Mandić: Pjesništvo Milorada Popovića
Suzan Rajt: Politizacija kulture
Stevo Žigon: Spokojan čekam kraj predstave

Podijeli.

Komentari su suspendovani.