Pavle Goranović: Ljeto, kasno ljeto,
Andrej Nikolaidis: Mađarska rečenica,
Lena Ruth Stefanović: Prague,
Ethem Mandić: Prevoditeljka,
Sande Dodevski: Na bijelom čardaku,
Ahmed Burić: Komandant Prokletija,
Faruk Šehić: Holo-predstava – gradovi u nama,
Sekule Šarić: Pljačkaši tragova,
Lejla Kalamujić: Šta je meni pisaća mašina?,
Ivan Zrinušić: Nezaposlenost,
Tatjana Janković: Previše ljubavi,
Marina Bogdanović: Susret,

VELIK CIRKUS MONTEKARL, izbor iz portugalske poezije,

Mira Meksi: Prokletstvo ilirskih svještenica,
Jerome Rothenberg: Varijacije na Đigoku Zošija,
D. H. Lorens: I sve do Palerma,
Olga Martinova: Poruka u boci versus poruke u boci,
Nedim Mušović: Izgubljena dramaturgija,
Zoran Koprivica: Metafizika i mit u Nikolićevim dokumentarnim filmovima,
Goran Radojičić: Basarino razgrađivanje balkanskog provincijskog koda,
Sofija Kalezić-Đuričković: Dvojnik i njegova fenomenologija,
Vladimir Jovanović: Dvije komitske sudbine,
Milorad Popović: Udar na Crnu Goru

Podijeli.

Komentari su suspendovani.