Milorad Popović: UTEMELJITELJ I DOBRI DUH ARSA
Pavle Goranović – KLUB BOĆARA
POEZIJA Mladena Lompara

IZBOR IZ KNJIŽEVNO-KRITIČKIH TEKSTOVA POSVEĆENIH MLADENU LOMPARU

Dimitrije Popović: SKICA ZA PJESNIČKI PORTRET MLADENA LOMPARA
Rajko Cerović: MEDITERANSKE MISTERIJE
Balša Brković: APOLOGIJA ISKAZA
Aleksandar Bečanović: FIKCIONALNA REKONSTRUKCIJA POVIJESTI MLADENA LOMPARA
Pavle Goranović: LIRSKA MONTAŽA DOKUMENTA
Prof. dr Tatjana Bečanović: TRIPTIHON MLADENA LOMPARA
Anka Vučinić Gujić: Istoriografska metafikcija u poetici Mladena Lompara
Borislav Jovanović: “SJENA NA SCENI”, MLADENA LOMPARA
Andrej Nikolaidis: SJENA NA SCENI
Dragan Radulović: TREPTANJE U MRAKU
Martina Soldo: SENCA NA PRIZORIščU (Sjena na sceni)
Nela Savković – Vukčević: MLADEN LOMPAR: „BALSAMOVANA KLETVA“
Vlatko Simunović: „MIT O IZGUBLJENIM DODIRIMA“, MLADEN LOMPAR
Aleksandra Vuković: ZMIJE GRMOŽURA MLADENA LOMPARA
Zuvdija Hodžić: PROROČIŠTA SNOVA MLADENA LOMPARA

IZVODI IZ LIKOVNIH KRITIKA MLADENA LOMPARA

Vojo Stanić
DADOV POVRATAK ILI DEKOR ZA JEDNU BAROKNU OPERU
JEDINSTVO IMAGINARNOG BESTIJARIJUMA
VIJUGE PODSVIJESTI
OTISCI PODNEBLJA
TOTEMI RADOSTI
LJEPOTA BAVLJENJA U MASI

INTERVJU

VRIJEME STIDA JOŠ NIJE PROŠLO
Pavle Goranović: IL CARISSIMO AMICO E MAESTRO
BIOGRAFIJA Mladena Lompara

Podijeli.

Komentari su suspendovani.