aleksandar-radoman-knizevnost-transformacije

Aleksandar Radoman, predavač Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, novi je gost kursa “Književnost i transformacije” u organizaciji Alternativne teatarske aktivne kompanije (ATAK). Radoman će predavanje održati 18. septembra u Američkom uglu, u 19 sati. Radomanovo predavanje biće posvećeno jednom od najznačajnijih pisaca američke književnosti, Džonu Fanteu. Kurs vodi književnik Vasko Raičević, a Radomanovo predavanje će biti otvoreno za javnost.

Aleksandar Radoman je rođen 1981. godine u Podgorici. Osnovnu školu završio je u Virpazaru, a gimnaziju u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Doktorand je filologije na Sveučilištu „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku. Saradnik je u nastavi i prodekan za nastavu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Učestvovao je na desetak naučnih skupova i publikovao četrdesetak naučnih i stručnih radova u zemlji i regionu. Priredio je desetak i uredio četrdesetak izdanja objavljenih u Institutu za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Institutu za crnogorski jezik i književnost i Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Predmet njegova naučnoga interesovanja je starija crnogorska književnost, osobito crnogorsko dramsko i prozno nasljeđe. Član je redakcija časopisa Lingua Montenegrina i Quest. Član je Matice crnogorske i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore.

Alternativna teatarska aktivna kompanija organizuje program “Književnost i transformacije” u partnerstvu sa Fondom za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru projekta “De facto strong” finansiran posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA Civil Society Facili

Podijeli.

Komentari su suspendovani.