Ljubeta Labović: Otrov zore,
Milorad Popović: Istarske kuće,
Vuk Vuković: Uzet na nebo,
Damir Šodan: Sedam lakih komada,
Tadeusz Dabrowski: Pomicanje crvenilu,
Оlga Martinova: Rimski stihovi,

UMBERTO ECO: ISTORIJA RUŽNOĆE,

Savremena poezija američkih starosjedilaca,
Damir Šodan: Frank O’Hara – manični propovjednik ulice,
Frank O’Hara: Pjesme za ručak,
Kornelija Marks: Kabinet sa ogledalima,
Sadat Hasan Manto: Toba Tek Sing,
Maja Grgurović: Lirski postmodernizam u “Davidovoj zvijezdi” Zuvdije Hodžića,
Jasna Šamić: Sjeti se da zaboraviš,
Uroš Zupan: Pesnik dolazi u susret,
Nebojša Lujanović: O trošenju postmodernističkog modela ili Pynchonov pomak od subverzije prema igri i nostalgiji,
Pavle Goranović: Day To (Ro)Man,
Milorad Popović: Pjesnik plemenite melanholije,
Ijan Čembers: Gradovi bez planova

Podijeli.

Komentari su suspendovani.