Otkad su došle u brigadu, Zorka i Ozana, nijesu se razdvajale; na položaju ili u jurišu uvijek su bile jedna pored druge; ako se padalo od sna u dugim marševima preko Bosne, pridržavale su jedna drugu; na položajima ili noćenjima pokrivale su se istim ćebetom; kad bi komandir pokušao da jednu od njih, s nekim od boraca, pošalje na kakav zadatak, one su molećivo ali odlučno tražile da idu zajedno, kao što su se uvijek prve javljale u bombaše; često su trpjele prijekore, što su u jurišima istrčavale ispred svih, pa su mlađi, neiskusni borci, grabili da ih preteknu, izlažući se pogibiji.

Kad su razbijene italijanske jedinice od Rame i Jablanice, crnokosa Njegušica i bjonda Bokeljka, opet su samovoljno krčile ispred boraca, da bi kod Ostrošca upale u zaštitnicu soldata u odstupanju; bez ispaljenog metka, za tren su ih savladali i razoružali, sputili im ruke, privezali za jedan povodac i slavodobitno, potrkujući kao bersaljeri na paradi, vukli ih džadom pokraj rijeke i doveli u Potoke, izviše Mostara, u komandu divizije Murđe.

Vojska ih je dočekala prijetnjama i psovkama, razmičući se da ih propušti prema štabu, dok su one posrtale prkosno uzdignutih glava; a kad ih je sa svih strana zaglušilo

PUTTANE PUTTANE

PUTTANE PUTTANE

đevojke su se stresle i zamalo slomile pod sramoćenjem; s mukom su se poispravile i isprsile, jedva stupajući nekakvim vojničkim korakom;

prilazeći komandi pogledale su se i razumjele, kao i uvijek otkad su zajedno: Ozana je, čim su ih doveli među oficire, najjače što je mogla, iskidano zavikala

PREGHIAMO

  PRIMA

    VISITA

      MEDICA

        DOPO

          SI SPARA ! *)

Oficiri pogledaše jedan drugog pa generala, koji zapovijedi divizijskom ljekaru da ih odmah pregleda, tu, u štapskom šatoru, naređujući da se zarobljenice prvo odvežu.

Poslije nekoliko minuta ljekar pristupi generalu i saopšti:

VIRGOS INTACTUE.

Kad su đevojke izašle, propisno zakopčanih koporana, oficiri, na čelu sa generalom, svi kao jedan, salutiraše…

(12. mart 2012.)

Podijeli.

Komentari su suspendovani.