“Književna rezidencija na Cetinju – pisci u prijestonici”

Izdavačka kuća Otvoreni kulturni forum (OKF) i međunarodna mreža za promociju književnosti i knjiga TRADUKI, raspisuju konkurs za Književnu rezidenciju na Cetinju – pisci u prijestonici.

Zainteresovani autori_ke i prevodioci_ke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije i sa Kosova mogu se prijaviti od 10. jula do 10. avgusta 2017. godine na konkurs za rezidencijalni boravak na Cetinju za mjesece septembar, oktobar i novembar 2017. godine.

CALL FOR WRITERS IN RESIDENCE

Rezidencijalni program podrazumijeva smještaj i radni prostor u lijepom pansionu na Cetinju u centru grada, u trajanju od mjesec dana, naknadu troškova života u iznosu od 800, 00 eura mjesečno i putne troškove. Otvoreni kulturni forum je ovim projektom obezbijedio čitanja i predstavljanja autora/ki u relevantnim književnim prostorima pred crnogorskom publikom, kao i niz mogućnosti učestvovanja u drugim umjetničkim događajima u Crnoj Gori tokom boravka autora/ki u Crnoj Gori. OKF se obavezuje da tokom trajanja rezidencijalnog boravka, upozna autora/ku sa posebnostima Cetnja, a tako i sa književnim, istorijskim i umjetničkim prilikama u Crnoj Gori. Poziv je otvoren za pisce i prevodioce. Na konkurs se mogu javiti prevodioci_ke koji prevode crnogorsku literaturu na jezike u okviru TRADUKI mreže: njemački, slovenački, makedonski, albanski, rumunski, bugarski.

Ideja programa jeste da autorima/kama i prevodiocima/teljicama pruži mogućnost da mjesec dana intenzivno rade na svojim rukopisima, da se upoznaju sa društvenim i književnim prilikama u Crnoj Gori, a da istovremeno promovšu svoj rad i djelo pred crnogorskom publikom. Poziv za rezidencijalni boravak „Pisci u prijestonici“ je otvoren za evropske autore i prevodioce, a prijava se šalje na crnogorskom, hrvatskom, bosanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Autor u prijavi prilaže:

– biografiju

– željeni mjesec boravka

– kontakt podatke

– bibliografiju

– kratak opis planiranog rada na Cetinju

– pismo preporuke (izdavača/društva pisaca/društva prevodilaca/PEN centra i sl.)

Prijave se šalju na mail okf@t-com.me

OKF u svom djelovanju ima dva prioriteta: misiju oživljavanja kulturnog života na Cetinju, koje je od kraja XV vijeka do sredine XX stoljeća bilo politički, duhovni i kulturni centar Crne Gore, i inteziviranje kulturne saradnje medu piscima, izdavačima, kulturnim publikacijama sa prostora šireg balkanskog regiona i Evrope. Neprestano širimo krug saradnika i partnera u Crnoj Gori i regionu, sa kojima Otvoreni kulturni forum realizuje projekte iz nekoliko različitih domena izdavaštva, kulture i društvenog života. Oni najbolje potvrduju postojanje zajedničke potrebe o osvajanju novih prostora za savremenu književnu produkciju i njenu razmjenu u južnoslovenskim zemljama, za izvjesnim formiranjem nove čitalačke publike, potrebu za razmjenom informacija i ideja koje potvrduju vrijednosti multiklturnog ambijenta u Crnoj Gori i integrativne potencijale za ratom desrtruiranu kulturnu komunikaciju u regionu.

OKF projektom „Pisci u prijestonici“ nastavlja da njeguje razvoj sopstvenih književnih programa u okviru ambijenta koji djeluje u domenu kulture u Crnoj Gori i regionu, ali istovremeno prilažemo naš “kapital” prvobitne vizije – postati referentni centar savremene književne produkcije na južnoslovenskim jezicima i prezentacije bogatstva izraza multikulturalnog prostora. S tim u vezi, Cetinje, kao istorijski centar Crne Gore, najbolji je prostor za autorsku rezidenciju ovog tipa.

Cetinje je istorijska i sadašnja prestonica Crne Gore (glavni grad Crne Gore je Podgorica). Grad je smješten podno planine Lovćen, na kojem se nalazi mauzolej navećem crnogorskom pjesniku Petru II Petroviću Njegošu. Zbog svoje autentične arhitekture i velikog broja istorijskih građevina, relikvija, manastira, crkvi i muzeja, ovaj grad je dobio naziv „grad-muzej“. Cetinje je posljednjih pet vijekova kulturno i obrazovno sjedište Crne Gore, pa tako baštini ogromno književno, muzejsko i arhivsko blago, koje se većinom čuva kroz pet republičkih institucija: Narodni muzej Crne Gore, Arhiv Crne Gore, Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište „Zetski dom“, te Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje. U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju. Međutim, Cetinje nije samo poznato po svojim građevinama i istorijskim spomenicima, već svojoj vjekovima dugoj štamparskoj tradiciji, bogatim bibliotekama, kao i po svojim umjetnicima – ovaj grad je za svojeg postojanja izrodio i ugostio značajan broj književnika i slikara, te stoga ne čudi što su se u ovom gradu smjestile tri akademije – Fakultet likovnih umjetnosti, fakultet dramskih umjetnosti, te Muzička akademija, a od nedavno i Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Crnojevići su osnovali prvu štampariju (1493—1496). Prvo štampano djelo bilo je Oktoih. Kasnije je i NJegoš osnovao svoju štampariju (1833—1852, u kojoj su objavljene njegove prve pjesme. Od 1858 do 1932 postojala je i Državna štamparija, a poslije II svjetskog rata 1945. osnovano je Izdavačko preduzeće „Narodna knjiga“ (1945-1958) odnosno „Obod“. Najstarije školske ustanove bile su: NJegoševa škola 1869, Bogoslovsko-učiteljska škola i Djevojački institut 1869, Gimnazija 1880, Oficirska artiljerijska škola 1903, Učiteljska škola 1919. i Bogoslovija 1921. godine. Cetinjska čitaonica osnovana je 1868. godine, u okviru koje su djelovali: Pjevačko društvo (1871), Biblioteka (1879), Dobrovoljno pozorišno društvo (1883), Muzej (1893), Arhiv (1895). I danas na Cetinju kao jedina takve vrste u Crnoj Gori radi Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog, koja je obnovila svoj rad 1992. godine.

Projektom „Pisci u prijestonici“ OKF otvara prostor za valorizaciju crnogorskog i evropskog kulturnog nasljeđa kroz književnost i kulturu.

Otvoreni kulturni forum ovaj projekat sprovodi u saradnji sa fondacijom Traduki – evropskom mrežom za književnost koja podstiče književnu komunikaciju između zemalja Balkana i zemalja njemačkog govornog područja, a koju su zajednički osnovali Federalno ministarstvo za evropske i međunarodne odnose Republike Austrije, Federalna kancelarija za spoljne poslove republike Njemačke, Švajcarski umjetnički savjet Pro Helvetia, KulturKontakt Austrija, Gete institut i fondacija S. Fischer, kao i Slovenačka književna agencija.

CALL FOR WRITERS IN RESIDENCE

Podijeli.

Komentari su suspendovani.