(onoj koja divno sanja)

„A kome smo mi sveti
Na ovom mestu
Svetom “

„Pod drvetom
Ispod kojeg hlada nema“
Svi plodovi već su osemenjeni grehom

„Telom ću te“
I ti ćeš mene telom
Vratiti u „stanja pre znanja“

Kad ljubav je bila
Najsvetija
Sila

I prva
Izvan našeg poimanja

***

„Kad senka hrasta kroz prozor uđe“
I uvede me u snove
Polubudne

„Muškarac bez lica“ na krevet sedne
I priča ono što ne razumem

„Ali kad pokrene ruke“ sve jasnije bude

Ispod zagrebane kore sok se pusti
I vidim da sam „drvo čiji koren
sve do ognja seže

I lišće sam koje drhti“

***

Taj divni dodir jeze kada nas obuzme
I vrati u snove dok teme
Trne

Iz hrastove kore lice se pomalja
A iz tela naših granaju se
Ruke

Zagrli drvo
I prepoznaj me
Pre nego u tebe uđem

Kao zaboravljeni zapis duše

***
Hranim se mudrošću zemlje i vlagom iz mračnih dubina
I korenje je moje u tami olistalo
Podzemnim listovima

U svojoj nepomičnosti splav sam na podivljaloj reci
I vatra koja gori u maglovitoj šumi
Tek izmišljenih reči

Čemu sam spona
I šta je to što razdvajam
Dok me svetlost opija a drugima je zaklanjam

Težina oblaka i mene će da sruši
I jedino pesma ptica
Pad moj

Može da zagluši

***
Početak je uvek iz sna i slutnje

Video sam oči koje izranjaju iz vode
I na telu koje drhti
Svoje ruke

Bridele su usne koje ljube

Ima li druge slobode do one koja nas od nas samih oslobađa
Kada prestajemo biti jedina stvarna granica
Između sna i onoga što se događa

Ko dane oživele u sećanju ne pozna
Pre nego se u vremenu
Izgube

Taj ne zna
Da uvek iste traže se duše

***

(jagnjetu)

u započetoj igri otkrivanja
skinuli smo kože
na suncu da se osuše

i prste
umočili u oči
zbog mastila kojim potpisuju se duše

zar ne vidiš kako nas napuštaju demoni
kada se hlebovi prelome
u ruci

u snohvatici
srastaju nam kosti
a u mesu golom izliveni krvotoci

***

O, Zvezdoznanče
Što nevidljivim linijama
Na nebu spajaš svetle tačke

I nehotice
Određuješ događanja sled

Evo me na vrhu snežne planine
Gde svoje najbolje trenutke
Pretvaram u slike

Sve dok me ne okuje led

Neka me nađu sa pogledom uprtim u tmine
Sa otpadnutom rukom
I dahom

Koji se pretvorio u inje

Jer video sam sazvežđe novo
Jer njeno sam video
Lice

I sav sam se
Tamo premetnuo

Nehotice

***

Nakon potonuća
Na dno svoga
Bića

Sve reči potonje
Mehuri su vazduha

Iz ždrela sveta
I pokidanih
Pluća

A meni su peskom
Već ispunjena
Usta

I jezik
Koji ćutim
Pripada mrtvima

Biografija

Željko Medić Žac, rođen u Zadru 1970. Studirao književnost u Zadru i Beogradu. Objavio četiri zbirke pesama: Pobuna simbola (2005), U dane divnih čuda (2010), Pronalaženje belutka (2010) i Na tihoj ravni svakodnevice (2014). Od 2013. član Udruženja književnika Srbije.

Podijeli.

Komentari su suspendovani.