Amela Lukač Zoranić: Hjuzov lament za crnim ženama

Lengston Hjuz (Langston Hughes 1902-1967) je jedan od najznačajnijih pisaca i mislilaca Harlemske renesanse koja se javila kao umjetnički izraz Afroamerikanaca dvadesetih godina dvadesetog vijeka u Americi. Pokret je slavio crnog čovjeka i njegovu kulturu. Hjuzov književni rad doprinio je oblikovanju američke književnosti i politike. Osjećaj rasnog ponosa je veoma izražen u Hjuzovim djelima. Naime, kroz poeziju, romane, eseje i dramska djela, Hjuz je promovisao jednakost, osuđujući rasizam i nepravdu, slaveći afroameričku kulturu, način života, humor i duhovnost. Želio je ispričati priču svog naroda na način da oslika autentičan način života koji uključuje patnju i stradanja kao i ljubav prema muzici i smijehu. Smatrao je da mladi umjetnici moraju bez straha i srama izraziti svoje crno ja, svjesni da kreiraju sadašnjost i ako se to bijelim ljudima dopada, dobro je, a ako ne, nije ni važno, to isto važi i za crne ljude. Jedino bitno je da umjetnici budu slobodni unutar sebe samih.
U pjesmi „Song for a Dark Girl“ evidentan je osjećaj boli za nepravdom i dehumanizacijuom crnih ljudi. Djevojka je obješena samo zbog činjenice da je boja njene kože crna. Njeno tijelo visi sa drveta, jadno i golo poput sjene i to na raskršću puteva kako bi ga svi prolaznici mogli vidjeti. Pjesma je obojena tugom za izgubljenom dragom, ali ne samo jednom crnom djevojkom, već svakom čiji je život nasilno okončan od strane bijelih ljudi što je inače bila i praksa posljednjih decenija XIX vijeka u SAD kada su bijelci demonstrirali nadmoć javnim ubijanjem crnih ljudi.

 

Song for a Dark Girl                                                   Pjesma za crno djevojče

 

Way Down South in Dixie                                           Dole na jugu u Diksiju
(Break the heart of me)                                               (srce mi se slama)
They hung my black young lover                                visi moja crna mlada draga
To a cross roads tree.                                                  Sa drveta na putu što se prelama.
Way Down South in Dixie                                           Dole na jugu u Diksiju
(Bruised body high in air)                                           (modro tijelo visoko u zraku)
I asked the white Lord Jesus                                       Upitah bijelog gospoda Isusa
What was the use of prayer.                                        Koja je korist od molitvi u mraku.
Way Down South in Dixie                                           Dole na jugu u Diksiju
(Break the heart of me)                                               (u srcu mi lom)
Love is a naked shadow                                              ljubav je sjena hladna
On a gnarled and naked tree                                      Na stablu čvornatom golom.

 

Prevod: Amela Lukač Zoranić

Podijeli.

Komentari su suspendovani.