Knjiga “Traganje” Almina Kaplana, objavljena je u proširenom i dopunjenom izdanju u okviru biblioteke Savremena proza u izdanju Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja. Za idavača se potpisuje Goran Martinović, a urednik izdanja je Milorad Popović. Likovna urednica izdanja je Ana Matić, a detalj sa Wiehlerovog goblena “Dječak sa suzom”. O djelu Almina Kaplana je pisao Miljenko Jergović.

“Pjesnik i prozaist s Dubravske visoravni Almin Kaplan nesumnjivi je dobitak svome čitatelju, odakle god da je, samo da razumije i da kao svoj čita ovaj jezik. Pisac neke druge Hercegovine, a ne one za koju se znalo po vinu, suncu i kamenu, i po snažnim egzaltacijama provincijskih bardova, Kaplan nailazi poslije Dretelja i Heliodroma, kolektivne viktimizacijske autohipnoze i nacionalizma kao jedinog općeprihvaćenog identiteta. Tih i precizan pisac, jedan od onih koji su istodobno i kovačevskog i kiševskog roda, toliko tih da su ga rado i spremno prečuli i previdjeli, pa ga onda nisu ni čitali. Za Almina Kaplana to, međutim, nije ni važno. On je pisac koji neće ovisiti od interesa publike, od telala i od telalbaša, koji će, prolazeći čaršijom, oglašavati tko je ove godine naš najbolji književnik. „Trganje” je roman o samoći i o odrastanju, o tranziciji, o ratu i o nacionalizmu. A zapravo ne, to je roman o ovome: „U našoj kući nikada nije svirala muzika. Otac i majka su bili šutljivi i na muziku su gledali kao na nešto neozbiljno – čemu se nemaju pravo prepuštati. Vjerovali su da je muzika za djecu i nezrele, i da oni takvi nisu, da su oni ozbiljni ljudi”. Zbog rečenice „Vjerovali su da je muzika za djecu i nezrele, i da oni takvi nisu, da su oni ozbiljni ljudi.” vrijedi pisati i čitati. Ta rečenica potvrđuje kakve su hablečine takvi koji misle da je sve već rečeno, zapisao je Miljenko Jergović.

Almin Kaplan je pjesnik i prozaist. Dobitnik je više književnih nagrada među kojima su i Mak Dizdar, nagrada Ratkovićevih večeri poezije kao i nagrada Zija Dizdarević. Do sad je objavio: Biberove kćeri (poezija), Čekajući koncert roga (poezija), Ospice (roman u stihovima), Mostarska zbirka (poezija), Bukara (poezija), Trganje (roman), Meho (roman). Živi na selu blizu Mostara.

Podijeli.

Komentari su suspendovani.