Andrea Štift-Laube: Bure s vinom

Andrea Štift-Laube: Bure s vinom Prevod: Jelena Knežević i Ljubomir Ivanović Kažu da sam kao dijete upala u bure s vinom. Drugačije se, istina, ni ne može objasniti moj afinitet prema vinu. Rado probam, pijem, mirišem i kupujem dobro vino. Možda se moja ljubav prema soku od loze može objasniti i time što sam odrasla … Continue reading Andrea Štift-Laube: Bure s vinom