Forum Balkanskih pisaca

Osnivačka sjednica Foruma balkasnkih pisaca (Southeast European Writers Association – Forum of Balkan Writers) biće održana u Sofiji, u Bugarskoj od 1. do 3. novembra 2019. godine, a član ove asocijacije za Crnu Goru je Crnogorsko društvo nezavisnih književnika (CDNK). Jedan od osnivača Udruženja pisaca jugoistočne Evrope je crnogorski književnik Milorad Popović, predsjednik CDNK-a.  Forum … Continue reading Forum Balkanskih pisaca