Press

Petar Penda: Theoria, poiesis, praxis

Petar Penda: Theoria, poiesis, praxis (Theoria, poiesis, praxis: Savremena književnoteorijska misao 2, priredila Aleksandra Nikčević-Batrićević, OKF Cetinje 2016.) Savremenu teorijsku…

POPOVIĆ DOBIO TRINAESTOJULSKU NAGRADU

Bulajiću nagrada za životno djelo, Trinaestojulska Šobiću, Popoviću i Đuroviću Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade odlučio je da nagradu za…

Bookstan predstavio autore iz Crne Gore

Tako su s književnikom Nedžadom Ibrahimovićem razgovarali Milorad Popović, Andrej Nikolaidis i Ethem Mandić. Andrej Nikolaidis književnik i kolumnist, rođen…

Izdavaštvo